torsdag 30 april 2015

uppfinning 15

Skeppet: Emelie & Amanda

Hur skeppet ska fungera: På backsidan av skeppet finns det en lucka under vattnet, i den luckan far vattnet in i en rengöringsmaskin som rengör vattnet från saltvatten och annat skit, för att det sedan inte ska förstöra vattenhjulen, sen far det ut ur maskinen och rinner ner till vattenhjulen, som snurrar så att skeppet drivs framåt, och för att den ska stanna så stänger man luckan där back genom att trycka på en knapp i bryggan. "där kapten styr skeppet". Efter det har varit i vattenhjulen så far vattnet till ett vatten rum som värmer upp vattnet så det sedan kan användas till te,x dusch,tvätta händerna,diska,tvätta kläder, allt som behöver varmvatten. I vattenrummet finns det värmeslingor i väggar,golv och tak, för att värma upp vattnet. Värmeslingorna tar elektricitet från sol-paneler och vinkraftverk.

Soporna: På varje våning har dom ca två rör som dom slänger ner soporna i, som leder till ett soprum. I soprummet bräms soporna upp till aska, som sedan används till skeppets växter. Dom säljer askan när dom far i land (ibland).

Elektriciteten: Skeppet använder sol-paneler,vindkraftverk och vattenkraft. Sol-panelerna gör så att skeppet får elektricitet. Sol-panelerna kan bara användas när solen lyser. Vindkraftverk gör också så att skeppet får elektricitet. Vindkraftverk kan bara användas när det blåser. När elektriciteten tar slut använder man vattenkraften, när vattnet har varigt i vattenhjulen så börjar vattnet fara till vattenverket där snurrar det runt runt och runt ända tills det har en sådan kraft att det blidas elektricitet sedan far all elektricitet in i ett jätte stort batteri och allt vatten som var i vattenverket in till vatten rummet där det fins massa av värmeslingor där vattnet värms upp till kokhett sedan används vattnet till skeppet som tillexempel duscha diska med mera. Nu undrar ni förmodligen hur vattenverket drivs jo det är så här vattenverket  är alltid igång och det drivs av vindkraftverk och solpanelerna så ner det inte är någon sol eller vind så går vattenelektriciteten igång så att skeppet alltid har elektricitet.

Avlopp: När man spolar efter man har varit på toa far allt ner i avloppet  som leder ner till undersida av båten där bajset blir till jord och sedan andens till alla växter på båten och kisset användas till växtnäring

Varor: När båten kommer i land köper dom på sig allt dom behöver tills  bon kommer i land nästa gång och om dom nu skulle på slut på tx:e mat så har dom ett extra förråd med allt dom kan behöva till ja helt enkelt allt.                                        

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar